آزمون استخدامی شرکت برق منطقه ای سمنان برگزار شد

 معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای سمنان گفت: آزمون استخدامی شرکت برق منطقه ای سمنان برای جذب نیروهای مورد نیاز برگزار شد.
به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای سمنان ، ˈاسداله مزدارانیˈ روز یکشنبه گفت: نیروهای مورد نیاز در مشاغل کارگری و کارمندی شامل نگهبانی، اداری، مالی، کارشناس برق قدرت، کارشناس کامپیوترو کاردانی برق جذب می شوند.
وی اظهارداشت: نتایج اولیه این آزمون که با مشارکت مجری آزمون، مجتمع آموزشی مازندران در سمنان برگزار شد اواخر فروردین سال آینده از طریق پایگاه اینترنتی به نشانی www.azmoon-niroo.ir اعلام خواهد شد .
معاون منابع انسانی شرکت برق منطقه ای سمنان گفت: نتایج نهایی آزمون پس از طی فرایند و مراحل قانون استخدام در شهریور سال 92 اطلاع رسانی می شود.