آرم دانشگاه شاهد
دانشگاه شاهد جهت تأمین کادر نیروی انسانی مورد نیاز خود(درمانی و غیر درمانی) از میان دانش آموختگان دانشگاههای معتبر دعوت به همکاری می نماید.
دانشگاه شاهد
مدارک مورد نیاز:
1- تصویر آخرین مدرک تحصیلی
2- تصویر تمام صفحات شناسنامه
3- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه یامعافیت دایم (برای آقایان)
4- تصویر گواهی پایان طرح نیروی انسانی
5- دو قطعه عکس 4 ×3 پشت نویسی شده
6- تکمیل فرم درخواست همکاری
7- مدارک مربوط به اولویت ایثارگریتذکر :
الف) مدارک به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد.
ب) تاریخ و محل توزیع کارت ورود به جلسه آزمون یا مصاحبه تخصصی از طریق شماره تلفن ذکر شده به اطلاع خواهد رسید. لذا ذکر شماره تلفن تماس ضروری می باشد.
ج) داوطلبان واجد شرایط مدارک خواسته شده را حداکثر تا 7 روز پس از درج آگهی به صندوق پستی شماره 159/18155 با پست پیشتاز ارسال نمایند.
د) به مدارک ناقص، فاقد آدرس دقیق پستی و مدارکی که بعد از اتمام مهلت مقرر ارسال شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
هـ) متقاضیان بومی و ساکن تهران از اولویت برخوردار خواهند بود.
و) ایثارگران از اولویت های مقرر بهره مند خواهند شد.
 دریافت فرم درخواست همکاری:
http://shahed.ac.ir/News%20Photo/91_10_05_estekhdam.pdf
منبع آگهی استخدامی:
http://shahed.ac.ir/Lists/News1/DispForm.aspx?ID=293