آگهی استخدام در بانک گردشگری

بانك گردشگري به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز از بين داوطلبين واجد شرايط ذيل دعوت به همكاري مي نمايد:

 الف ) كادر مديريتي شعب
پست سازماني  :رييس ، معاون و كاربر ارشد شعبه
شهرستان محل خدمت:تهران ،اصفهان ، مشهد ، بندر عباس ، همدان ، قزوين ، كرمانشاه ، اردبيل ، كيش
بومي بودن و داشتن سابقه كار در شهرستان محل خدمت الزامي است.
مدرك تحصيلي:كارشناسي(ليسانس) رشته هاي مرتبط حسابداري- مديريت- اقتصاد- بانكداري و كامپيوتر
تبصره: در موارد خاص ، تقاضاي دارندگان مدرك كمتر از كارشناسي با دارا بودن حداقل 10 سال سابقه قابل قبول تخصصي و مديريتي نيز بررسي مي گردد.
سابقه كار:دارا بودن حداقل 5 سال سابقه كار به عنوان رييس يا معاون شعبه
سن:حداكثر سن 55 سال
دانش و مهارت مورد نياز:
– آشنايي با رايانه و سيستم هاي بانكي
– برخورداري از حسن شهرت دردوران خدمت
ب)رييس دايره خزانه

 

پست سازماني شرايط احراز
رييس دايره خزانه

ليسانس مرتبط(حسابداري ،مديريت ، اقتصاد ، كامپيوتر ،رياضي ،آمار و …)

داشتن حداقل معدل 14 در آخرين مدرك تحصيلي

دارا بودن حداقل 5 سال سابقه كار در امور خزانه داري

حداكثر سن 40 سال

بديهي است شروع همكاري منوط به طي شدن مراحل استخدامي بانك و انجام مصاحبه تخصصي خواهد بود.
توضيحات:
-ثبت نام هيچ حقي براي ثبت نام كنندگان ايجاد نخواهد كرد.
-پس از ثبت نام و بررسي سوابق ، براي انجام مصاحبه تخصصي، از متقاضيان دعوت به عمل خواهد آمد.
لازم است متقاضيان محترم، فرم ثبت نام و سوابق كاري و تجربي را دريافت و پس از تكميل به آدرس الكترونيكي jobs@tourismbank.ir و يا صندوق پستي  7778-15875 بانك گردشگري ارسال نمايند.

 ضروريست ضمن ارسال رزومه خود به آدرس پست الكترونيكي مذكور، در قسمت عنوان نامه ، سمت درخواستي و شهر مورد نظر خود را درج فرمايند.
تاكيد ميگردد به مراجعه حضوري ترتيب اثر داده نمي شود.
نحوه تماس:
براي اين آگهي زمان انقضا قيد نشده است
آخرين مهلت:
20 فروردين 1392