آگهی استخدام ذوب آهن غرب کشور – همدان

ذوب آهن غرب کشور درنظر دارد جهت شناسایی تعدادی، کارشناس، تکنیسین و کارگر برقکار مرد متقاضی کار واجد شرایط، اقدام نمایید، علاقه مندان می توانند با دریافت فرم های زیر و تکمیل آنها شخصا تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 92/3/18 در محل کارخانه حضور یابند و با تحویل مدارک مربوطه رسیددریافت نمایند.

اطلاع رسانی بعدی از طریق همین سایت اعلام می گردد.

منبع:   http://www.zgk-co.ir/index.php?newsid=7

دریافت فایل:  http://zgk-co.ir/engine/download.php?id=4

آدرس کارخانه: همدان، کیلومتر 40 جاده همدان سنندج، کیلومتر 7 جاده اسدآباد