آگهی استخدام شرکت شیرآوران آمل

شرکت شیرآوران آمل بمنظور تکمیل کادر فنی خود به یک نفر کارشناس صنایع غذایی یا کارشناسی مهندس کشاورزی، گرایش صنایع غذایی یا دامپزشک نیاز دارد.
آدرس: آمل- شرکت شیرآوران واقع در شهرک صنعتی امامزاده عبدالله
تماس: ۲۲۰۴۲۲۵-۰۱۲۱

آخرین مهلت: ۹۲/۴/۹
ثبت رزومه کارجویان