یک شرکت معتبر پتروشیمی در مشاغل ذیل دعوت به همکاری می نماید:

حسابداری 911201

estekhdami.comرزومه چیست؟ راهنمای کامل نحوه نگارش رزومه + فایل آماده رزومه کامل به زبان فارسی و انگلیسی
راهنمای کامل نحوه نگارش رزومه