استخدام شرکت ملی صنایع مس ایران در سال 91
شركت ملي صنايع مس ايران (سهامي عام) در نظر دارد از بين نيروهاي واجد شرايط بومي شهرستان هاي رفسنجان، شهربابك، سيرجان ، انار و دهستان كوه پنج شهرستان بردسير از واجدين شرايط را از طريق برگزاري آزمون كتبي، مصاحبه حضوري و روانشناختي و گزينش بصورت قراردادي دعوت به همكاري نمايد.
افراديكه متقاضي شركت در آزمون مي باشند جهت ثبت نام به آدرس اينترنتي مركز مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف www.karasa.ir مراجعه نموده و پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي نسبت به ثبت نام در شغل مورد نظر با توجه به شرايط ذكر شده از تاريخ 1/2/1391 لغايت 31/2/1391 اقدام نمايند.
الف: شرايط شركت در آزمون
1- تابعيت نظام جمهوري اسلامي ايران
2- تديّن به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي كشور مصرّح در قانون اساسي
3-دارا بودن كارت پايان خدمت وظيفه عمومي ويا معافيت دائم براي متقاضيان مرد
4-عدم اشتهار به فساد اخلاقي، نداشتن سابقة محكوميت و سوء پيشينة كيفري كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي شده باشد (با تأييد مراجع ذي‌صلاح)
5-عدم اشتغال به تحصيل در مقطع مورد نیاز در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي به هنگام ثبت نام
6-عدم اشتغال در دستگاهها، مؤسسات و شركتها و کلیه نهادها و ارگان ها به هر شکل ممکن
7-داشتن تندرستي و توانايي كامل جسمي و رواني به تأييد امور ايمني و بهداشت شركت ملي صنايع مس ايران
8-داشتن حداقل معدل كل تحصيلي 12 براي متقاضيان فوق ديپلم و به بالا
9-متقاضيان بايد بومي شهرستان مذكور باشند. بومي شهرستان (رفسنجان، شهربابك، سيرجان ، انار) و دهستان كوه پنج شهرستان بردسير به فردي اطلاق مي‌گردد كه داراي يكي از شرايط زير باشد:
1- 9- محل تولد يا محل صدور شناسنامه فرد، يكي از توابع شهرستان (رفسنجان، شهربابك، سيرجان ، انار) و دهستان كوه پنج شهرستان بردسير باشد.
2- 9- طي نمودن حداقل دو مقطع تحصيلي از مقاطع تحصيلي (ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان) فرد متقاضي در يكي از توابع شهرستان (رفسنجان، شهربابك، سيرجان، انار) و روستاهاي دهستان كوه پنج شهرستان بردسير
تبصره : فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح در صورتي كه محل سه سال از سنوات تحصيلي آنها اعم از ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان در يكي از توابع شهرستان(رفسنجان، شهربابك، سيرجان ، انار) و دهستان كوه پنج شهرستان بردسير باشد نيز بومي شهرستان تلقي مي‌شوند.
3- 9- كاركنان شركتهاي پيمانكاري و پروژه ای مرتبط و مستقر در مجتمع مس سرچشمه و مجتمع مس شهربابك و معادن جدید كه حداقل در 5 سال اخير در اين شركتها مشغول به كار بوده و سوابق كاري آنها به تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد.
10-حداكثر سن قابل قبول بدون احتساب سنوات سربازي لغايت تاريخ 31/2/91 براي داوطلبين ديپلم 27 و فوق ديپلم 29 سال، ليسانس 31 سال، فوق ليسانس 33 سال مي‌باشد.
تبصره 1 : به ازای هر سال سابقه کار معتبر و مرتبط در شركتهاي پيمانكاري و پروژه ای مرتبط و مستقر در مجتمع مس سرچشمه و مجتمع مس شهربابك كه به
تأييد سازمان تأمين اجتماعي رسيده باشد، يک سال به شرط سنی فوق افزوده خواهد شد که ميزان آن از 10 سال تجاوز نخواهد کرد.
تبصره 2: حداكثر سن داوطلبان، جانبازان ، آزادگان بالاي 5 سال اسارت، فرزند آزاده، فرزند شهید، فرزند مفقودالاثر، فرزند جانباز كمتر از %50، فرزند جانباز بالاي % 50 مطابق قوانین ذيربط رعايت خواهد بود.
توضيحات مهم :
1- محل خدمت كليه پذيرفته شدگان آزمون، به تشخيص شركت ملي صنايع مس ايران بنا بر شغل و مقطع تحصیلی انتخابي فرد متقاضي توسط معاونت منابع انساني و امور اجتماعي شركت در مجتمع هاي سرچشمه، شهربابك و معادن جديد تعيين خواهد شد.
2- پذيرفته‌شدگان نهايي تابع قانون كار و تأمين اجتماعي خواهند بود.
3- پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون به‌مدت يكسال مورد ارزيابي قرار گرفته و در صورت عدم رضايت از عملكرد ايشان در هر زمان، بدون هرگونه قيد و شرط و با رعایت مفاد قانون کار، به خدمت آنها خاتمه داده خواهد شد.
4- شركت ملي صنايع مس هيچ‌گونه تعهدي در قبال اسكان پذيرفته‌شدگان نخواهد داشت.
5- با توجه به اينكه پذيرش افراد براي مشاغل مورد نظر با مشخصات و تحصيلات اعلام شده مي باشد لذا پذيرفته شدگان نهايي مي بايست صرفا با شرايط و مدارك تحصيلي پذيرش شده (حداقل 10 سال با همان مدارك پذيرش شده) به كار در مجتمع هاي سرچشمه و شهربابك و معادن جديد مشغول گردند.
6- بديهي است به اطلاعات ناقص و خلاف واقع ارائه شده بهنگام ثبت نام نهايي ترتيب اثر داده نخواهد شد و چنانچه افراد مذكور در هر يك از مراحل قبول شوند از ادامه بكارگيري فرد خاطي جلوگيري بعمل خواهد آمد. لذا شايسته است در تكميل اطلاعات درخواستي دقت لازم را بعمل آوريد.
ب: نحوة ثبت نام و مهلت آن:
داوطلبان از تاريخ درج اين آگهي حداكثر تا پايان روز 31/2/91 فرصت خواهند داشت به ترتيب ذيل براي شركت در آزمون ثبت نام نمايند. (مهلت مذکور قابل تغییر نخواهد بود)
1-مطالعة دقيق آگهي و شرايط مندرج در آن
2-واريز مبلغ 150.000 ريال (يكصد و پنجاه هزار ريال) به صورت الكترونيكي و بانكي به‌عنوان حق ثبت نام به حساب 0304912227 بانك تجارت به نام امور پشتيبان درآمد اختصاصي دانشگاه صنعتي شريف (نگهداري فيش واريزي و شماره آن براي ثبت نام و در صورت پذيرش در آزمون براي مصاحبه مورد نياز داوطلب خواهد بود)
* وجه واريزي به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.
3- داوطلب گرامي جهت ثبت نام حتما موارد ذيل را اسكن كرده و فايل آن را به هنگام ثبت نام به همراه داشته باشيد.
حجم عكس 4×3 نبايد بيشتر از 40 كيلوبايت و بقيه موارد اسكن شده نبايد بيشتر از 80 كيلوبايت باشد
– موارد مهم و حائز اهميت و قابل توجه
· عكس داوطلب 4×3
· گواهي تحصيلي
· كارت ملي
· كارت پايان خدمت وظيفه عمومي ويا معافيت دائم براي متقاضيان مرد
o داوطلباني كه رشته انتخابي آنها ديپلم با عنوان شغلي حراست مي باشند فقط بايد كارت پايان خدمت و يا معافيت دائم باشند.
· فيش بانكي در صورتي كه براي وجه واريزي از طريق بانك اقدام كرده ايد.
– داوطلب گرامي در صورتي كه حائز شرايط ذيل هستيدحتما مدارك مربوط به آن را اسكن كرده زيرا در زمان ثبت نام ‌الزامي مي‌باشد.
n فرزند كاركنان شركت مس كه يكي از موارد ذيل باشد:
(تنها يك فرزند كه قبلا از مزاياي مربوط استفاده ننموده است)
1. شاغل
2. بازنشسته
3. از كار افتاده ناشي از كار
4. از كار افتاده غير ناشي از كار
5. فوت در زمان اشتغال
6. بازخريد
7. تامين نيرو
n اولويت هاي اجتماعي ذيل:
1. آزادگان بالاي 5 سال اسارت
2. فرزند آزاده
3. فرزند شهید
4. فرزند مفقودالاثر
5. جانباز
6. فرزند جانباز بالاي %50
7. فرزند جانباز كمتر از %50
n مالك (مالك به كسي اطلاق مي شود كه ملك مربوطه براساس نياز شركت خريداري شده و سند مربوطه به شركت مس منتقل شده است و فقط شامل خود مالك و فرزندان مي شود كه تاييديه حقوقي را قبلا دارد).
ü سهميه موارد مذكور تنها به يكي از فرزندان تعلق خواهد گرفت به شرط آنكه در سالهاي قبل هيچ يك از اعضاي خانواده از سهيمه استفاده نكرده باشد.
n بومي بودن (موارد آن در بند 9 شرايط شركت در آزمون ذكر شده است)
ثبت تكميل مشخصات و اطلاعات خواسته شده مطابق با فرم موجود به طور صحيح و دقيق و دريافت كد رهگيري پس از اتمام مراحل ثبت نام اينترنتي ضروري مي‌باشد.
· داوطلبان بايد يك هفته پس از ثبت نام به سايت مذكور مراجعه كرده با ورود كد رهگيري از وضعيت ثبت نام نهایی خود مطلع شوند و جهت پرينت صفحه تاييديه نهايي ثبت نام خود اقدام نماييد.
تبصره 1 : لازم است داوطلبان گرامي در مرحله ثبت نام اينترنتي در تكميل اطلاعات دقت نمايند. مسئوليت درستي اطلاعات وارد شده به‌عهده داوطلب بوده و
پس از اعلام نتايج مرحله اول آزمون، دعوت شدگان براي مصاحبه بايستي اصل مدارك خواسته شده و كپي آنها را به همراه داشته باشند. بديهي است در هريك
از مراحل آزمون، مصاحبه، اعلام نتايج، گزينش و حتي پس از بکارگیری چنانچه مغايرتي بين اطلاعات وارد شده و مندرجات اصل مدارك مشاهده شود، ضمن
ممانعت از ادامه كار، اقدام قانوني لازم صورت خواهد پذيرفت.
تبصره 2 : هر فرد تنها حق ثبت نام و شركت در آزمون يك مقطع، رشته و گرايش را دارد.
ج: دريافت كارت آزمون:
1-دريافت كارت براي داوطلبان از روز 17/04/91 تا پايان 21/04/91 ، از طريق سايت مذكور طبق كد رهگيري ارائه شده، امكان‌پذير است.
2-محل و زمان دقيق آزمون همزمان با دريافت كارت در سايت قابل مشاهده است.
د: نحوه برگزاري آزمون:
1-آزمون بصورت چهارگزينه‌اي و با احتساب نمره منفي براي پاسخ‌هاي نادرست برگزار مي‌گردد.
2-آزمون مقطع ديپلم شامل 100 سؤال در زمينة معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، رياضي، هوش و زبان انگليسي است.
3-آزمون مقاطع فوق ديپلم و بالاتر شامل50 سؤال عمومي و 60 سؤال تخصصي مي باشد. سؤالات عمومي شامل معارف اسلامي، علوم اجتماعي، زبان و ادبيات فارسي، زبان انگليسي و فن آوري اطلاعات و سؤالات تخصصي شامل دروس تحصيلي تخصصي رشتة دانشگاهي مورد نظر خواهد بود.
تبصره: اقليت‌هاي مذهبي از پاسخگويي به سؤالات معارف اسلامي معاف مي‌باشند و امتياز آن در ساير مواد آزمون توزيع مي‌شود.
هـ : اعلام نتايج آزمون :
نتايج مرحله اول آزمون و محل و زمان برگزاري مصاحبه متعاقباً از طريق سايت مذكور (www.karasa.ir) اعلام خواهد شد.
داوطلبان در صورت نياز به كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند با شماره تلفن 66560465- 66551339- 66530043- 021 تماس حاصل نمايند.