شرکت کمباین سازی ایران در اراک از فارغ التحصیلان دانشگاه های معتبر با تخصص و مدارک تحصیلی زیر دعوت به همکاری مینماید.

کارشناس یا ارشد مهندسی صنایع مسلط به برنامه ریزی تولید و نرم افزارهای مرتبط کاری با حداقل 5 سال سابقه  کارمفید

کارشناس یا ارشد حقوق با حداقل سه سال سابقه مفید و آشنا به نرم افزارهای آفیس

کارشناس یا ارشد در رشته بازرگانی خارجی با حداقل 5 سال سابقه مسلط به زبان انگلیسی و آشنا به نرم افزارهای مرتبط کاری،آشنا به قوانین و امور گمرکی،اینکوترمز و …

کارشناس یا ارشد حسابداری با حداقل سه سال سابقه و مسلط به نرم افزارهای مرتبط کاری

حداقل معدل 14 و حداکثر سن 35 می باشد.ارسال مدارک به همراه یک عکس،برگ تصویر شناسنامه،تصویر مدرک تحصیلی،شرح خلاصه ای از سوابق شغلی؛علمی و مهارت های تجربی.

آخرین مهلت: 91/2/31

پست سفارشی به:

اراک-میدان صنعت-کد پستی 3818997898 واحد دبیرخانه