آگهی استخدام شرکت کنسروسازی در چابهار

شرکت کنسروسازی در ساحل صید کنارک در کنارک چابهار برای قسمت تحویل گیری و سردخانه ۱۵ نیروی کار با حقوق و مزایای مکفی نیازمند است.

تماس:

۰۵۴۶۴۲۲۹۰۶۷

۰۵۴۶۴۲۲۹۰۱۵

رزومه چیست؟ راهنمای کامل نحوه نگارش رزومه + فایل آماده رزومه کامل به زبان فارسی و انگلیسی
راهنمای کامل نحوه نگارش رزومه