استخدام کارشناس حسابداری در گروه صنعتی 

حقوق و مزایای مکفی

کارشناس مالی-لیسانس حسابداری مسلط به نرم افزار همکاران سیستم و حسابداری فروش و خزانه داری حداقل دو سال سابقه مرتبط

کارشناس مالی-آشنایی کامل به حسابداری انبار و نرم افزار همکاران سیستم حداقل 4 سال سابقه مرتبط

متقاضیان حتما ساکن تهران باشند.

HRM@Towzin.com

نمابر:88846662

91/2/26