استانداري قزوين  براي تامين نيروي انساني مورد نيازخود و سايردستگاههاي اجرايي استان طبق مفاد قانون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي ، از محل مجوز شماره 4550/110/دم مورخ 21/12/1390  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور به تعداد 550 نفر از افراد واجدالشرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمنديهاي عمومي، تخصصي، مصاحبه تخصصي، آزمون عملي (حسب مورد)  و گزينش به صورت پيماني به شرح ذيل استخدام مي نمايد.

بازگشت به صفحه آخرین اخبار استخدامی ادارات دولتی استان قزوین

منبع آگهی استخدامی :

http://www.ostan-qz.ir/content/important_subjects/agahiestekhdampeymani

– آگهي استخدام پيماني با آخرين تغييرات اعمال شده به شرح ذيل

http://www.ostan-qz.ir/sites/default/files/protect/im_subject/doc/aghahi_estekhdam_peymani2.pdf

– فرم درخواست شغل:

http://www.ostan-qz.ir/sites/default/files/protect/im_subject/doc/form_darkhast.pdf

مهلت ثبت نام در آزمون استخدامی ادارات دولتی استان قزوین: 91/4/11