آخرین اخبار استخدام نیروی انتظامی در یک نگاه

 

:: 93/9/19 :: استخدام نیروی انتظامی استان تهران

:: 93/8/10 :: آگهی استخدام فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

:: 93/7/29 :: آگهی استخدام نیروی انتظامی استان ایلام

:: 93/7/24 :: استخدام فرماندهی مرزبانی نیروی انتظامی – ۱۶ استان کشور

:: 93/7/21 :: ابلاغ قانون تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی

:: 93/5/6 :: استخدام فرماندهی یگان‌های ویژه نیروی انتظامی

:: 93/4/7 :: آگهی استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ۹۳

:: 93/2/27 :: استخدام نیروی انتظامی – هنرستان کار و دانش بهیاری

:: 93/2/13 :: استخدام نیروی انتظامی استان کردستان

:: 92/9/23 :: استخدام نیروی انتظامی – آذر و دی

:: 92/8/18 :: آگهی استخدام پلیس سایبری – آبان ماه 92

:: 92/8/12 :: فعالیت فرزندان بازنشستگان نیروی انتظامی در اولویت استخدام ناجا

:: 92/5/30 :: استخدام مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات نیروی انتظامی

:: 92/5/28 :: آگهی استخدام نیروی انتظامی استان سمنان

:: 92/5/1 :: استخدام نیروی انتظامی استان همدان

:: 92/5/1 :: تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی

:: 92/5/1 :: استخدام نیروی انتظامی استان قزوین

:: 92/4/31 :: معاونت اجتماعی پلیس ایلام استخدام می‌کند

:: 92/4/30 :: استخدام نیروی انتظامی در رسته آگاهی

:: 92/3/9 :: آگهی استخدام پلیس سایبری نیروی انتظامی – سراسری

:: 92/3/8 :: آگهی استخدام پلیس فتا استان اصفهان در سال ۱۳۹۲

:: 92/3/7 :: استخدام دانش آموز در هنرستان كارو دانش نیروی انتظامی

:: 92/3/7 :: استخدام بهداری نیروی انتظامی زاهدان

:: 92/3/7 :: استخدام فرماندهی نیروی انتظامی استان اصفهان

:: 92/2/31 :: استخدام پلیس راهنمایی و رانندگی کشور

:: 92/1/29:: آگهی استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سطح کشور

:: 92/1/29:: استخدام نیروی انتظامی استان سمنان

:: 92/1/25 :: آگهی استخدام نیروی انتظامی استان البرز

:: 92/1/25 :: آگهی استخدام نیروی انتظامی مازندران

:: 92/1/25 :: آگهی استخدام نیروی انتظامی در غرب استان تهران

 

استخدام نیروی انتظامی

استخدام نیروی انتظامی