استخدامی

مرجع کامل آگهی های استخدامی ادارات دولتی و سازمانها

استخدام دبیرخانه شورای نمایندگان ولی فقیه (تمدید ثبت نام)

مهلت ثبت نام این آزمون تا تاریخ ۹۶/۴/۱۰ تمدید شد.

بدينوسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي شركت در آزمون دعوت به همکاری متمرکز دبیرخانه شورای نمایندگان ولی فقیه در مناطق قومی می رساند ثبت نام به صورت اینترنتي از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ انجام خواهد پذیرفت. متقاضیان واجد شرایط ميبایست به سایت http://www.reg.dmsonnat.ir مراجعه و پس از پرداخت مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال به صورت الكترونیكي و با کارتهای بانكي متصل به شبكه شتاب نسبت به تكمیل فرم ثبتنام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.

با استعانت از خداوند متعال و به منظور جذب و گزینش کارشناسان خبره و آشنا به مسائل فرهنگي، آموزشي و مدیریتي و با هدف ارتقاء و توانمندسازی نیروهای انساني دبیرخانه شورای نمایندگان ولي فقیه در مناطق قومي و دفاتر استاني اولین آزمون جذب و گزینش شورا برگزار ميشود.

بخش اول. توضيحات عمومي:
شرايط عمومي:
– داشتن تابعیت ایران؛
– تدین به دین مبین اسلام؛
– التزام به قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران؛
– انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانوني (ویژه آقایان)؛
– عدم اعتیاد به مواد مخدر؛
– نداشتن سابقه محكومیت جزایي مؤثر؛
– داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که بهموجب آراء مراجع قضائي و ذیصلاح، از خدمات دولتي منع شده باشند؛
– داشتن سلامت جسماني و رواني و توانایي برای انجام کار؛
– داوطلبان جذب نباید در زمان ثبتنام از مستخدمین رسمي، ثابت و پیماني دستگاههای اجرایي و یا بازخرید خدمت آنها باشند.
تذكر: ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهي فراغت از تحصیل، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان زمان برگزاری آزمون ( ۲۲ / ۰۴ / ۹۶ ) و محاسبه سن آنها اولین روز ثبتنام ( ۰۱ / ۰۳ / ۹۶ ) ميباشد.
شرايط اختصاصي:
– حداقل سن داوطلبان ۲۵ سال و حداکثر سن ۴۰ سال تمام تا تاریخ انتشار آگهي ميباشد؛
– داشتن مدرک کارشناسي ارشد و یا سطح ۳ (حوزه علمیه قم و یا شورای برنامه ریزی مدارس علوم دیني اهلسنت) (تطبیق مدرک
کارشناسي و کارشناسي ارشد داوطلب در حوزه آموزش و پژوهش الزامي است)؛
– آشنایي با جامعه اهلسنت و برخورداری از روحیه تقریب و همبستگي مذاهب اسلامي؛
– ارائه حداقل دو سال فعالیت علمي، فرهنگي، تبلیغي و مدیریتي در مناطق قومي مورد تأیید دفاتر نمایندگي وليفقیه در امور
اهلسنت و یا مؤسسه آموزشي و پژوهشي مذاهب اسلامي قم؛
– قبولي در آزمون کتبي و مصاحبه تخصصي؛
– موفقیت در دورههای آموزش مهارتي (آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، مدیریتي).
موارد ذيل به شرط ارائه تأييديه های معتبر، به حداكثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
الف) جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسر شهدا، فرزندان و همسر جانبازان ۲۵ درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگان که حداقل یك سال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه از شرط حداکثر سن معاف ميباشند؛
ب) افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان ۵ سال؛
ج) رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور در جبهه؛
د) داوطلباني که به صورت غیررسمي و تمام وقت در وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتي، بانكها و شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمههای دولتي، شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، مؤسسات و شرکتهای ملي و مصادره شده که به نحوی از بودجه و کمك دولت استفاده ميکنند، نهادهای انقلاب اسلامي و شرکتهای تحت پوشش آنها از تاریخ ۲۲ / ۱۱ / ۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند، به میزان مدت خدمت غیررسمي آنها.

اولويتهای پذيرش:
۱ . سابقه همكاری در مدیریتهای آموزشي و پژوهشي، فرهنگي و تبلیغي؛
۲ . ارائه سوابق پژوهشي و تألیف.
مراحل ثبتنام:
۱ . تكمیل فرم ثبتنام اینترنتي؛
۲ . فایل عكس اسكن شده: داوطلب ميبایست یك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زیر، اسكن نموده و فایل آن را برای
ارسال از طریق برنامه ثبتنام اینترنتي آماده نماید:
– عكس ۴ × ۳ که در سال جاری گرفته شده باشد (عكس تمام رخ)؛
– عكس اسكن شده فقط باید با فرمت JPG باشد؛
– اندازه عكس اسكن شده باید حداقل ۲۰۰ × ۳۰۰ پیكسل و حداکثر ۴۰۰ × ۳۰۰ باشد؛
– تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد؛
– حجم فایل ذخیره شده عكس نباید از ۷۰ کیلوبایت بیشتر باشد؛
– حاشیههای زاید عكس اسكن شده باید حذف شده باشد؛
– حتيالامكان عكس رنگي و دارای زمینه سفید باشد.
تبصره ۱ : اسكن عكس از روی کارتهای شناسایي (کارت ملي، شناسنامه و…) قابل قبول نميباشد و داوطلبان لازم است از اصل عكس
و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسكن نمایند.
تبصره ۲ : عكس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تبصره ۳ : در صورت ارسال عكس غیرمعتبر، ثبتنام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب ميگردد.
چنانچه ثبتنام خود را توسط کافينتها انجام ميدهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبتنامي، حتماً نسبت به کنترل عكس ارسالي دقت
نمایید تا اشتباهاً عكس داوطلب دیگری بهجای عكس شما ارسال نگردد. بدیهي است که در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف داوطلب،
فرد بهعنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.
۳ . پرداخت وجه ثبتنام:
– ثبتنام به صورت اینترنتي از روز دوشنبه مورخ ۰۱ / ۰۳ / ۱۳۹۶ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۳۱ / ۰۳ / ۱۳۹۶ انجام خواهد پذیرفت.
متقاضیان واجد شرایط ميبایست به سایت http://www.dmsonnat.ir مراجعه و پس از پرداخت مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال به صورت الكترونیكي و با کارتهای بانكي متصل به شبكه شتاب نسبت به تكمیل فرم ثبتنام و ارائه اطلاعات مورد نیاز اقدام نمایند.
– لازم به توضیح است مدت زمان تعیین شده تمدید نميگردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبتنام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایاني خودداری نمایند.
– متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبتنام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل جذب و گزینش نزد خود نگهداری نمایند.
– به ثبتنامهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي بههیچوجه مسترد نميگردد.

صرفاً داوطلباني ميتوانند در اين آزمون ثبتنام نمايند كه در زمان ثبتنام دارای مدارک ذيل باشند:
– دارا بودن مدرک لازم در مقطع و رشته تحصیلي مندرج در شرایط احراز مشاغل ذکر شده در دفترچه راهنما؛
– کارت ملي؛
– شناسنامه عكسدار؛
– کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومي و یا معافیت دائم )ویژه برادران(؛
– مدارک دال بر ایثارگری )ویژه داوطلبان ایثارگر(؛
– مدارک دال بر بومي بودن (حسب مورد بر اساس هریك از موارد مشخص در بندهای دهگانه ذکر شده در بند یك امتیازات و سهمیههای قانوني).
تذكر مهم: با توجه به اینكه مدارک متقاضیان، پس از تعیین نمرات داوطلبان در آزمون عمومي و تخصصي بررسي ميگردد، لذا در صورتي که مدارک داوطلبان (به ویژه مدارک ایثارگری، بومي، گواهي اشتغال به کار) مغایر با شرایط مندرج در این آگهي و همچنین اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبتنامي باشد، هیچگونه حقي و امتیازی برای متقاضي ایجاد نخواهد کرد و در هر مرحله از آزمون، اعلام نتایج اولیه، مصاحبه و حتي در صورت پذیرش نهایي، داوطلب از سایر فرایند جذب حذف خواهد شد و حق هیچگونه اعتراضي نخواهد داشت.
نحوه تكميل تقاضانامه ثبتنام:
۱ . در ردیف های ۱ ، ۲ و ۳ : داوطلب باید در محل مورد نظر نام خانوادگي (فامیلي)، نام و نام پدر خود را مطابق با شناسنامه به طور کامل وارد نماید (از به کار بردن مد، تشدید، الف محذوف یا همزه خودداری شود)؛
۲ . در ردیف ۴ : داوطلب باید کد ملي خود را که ده رقم ميباشد از چپ به راست در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید. ضمناً داوطلباني که تاکنون موفق به اخذ کارت ملي نشدهاند برای اطلاع از شماره کد ملي خود با شماره تلفن گویای ۶۶۷۲۹۵۹۳ تماس حاصل نمایند؛
۳ . در ردیف ۵ : داوطلب باید برحسب اینكه زن یا مرد ميباشد منحصراً مربع مربوط را علامتگذاری نماید؛
۴ . در ردیف ۶ : داوطلب باید از سمت چپ به راست فقط شماره شناسنامه خود را در محل مربوطه درج نماید و از درج حروف، ممیز و یا خط تیره که در بعضي شناسنامهها درج گردیده خودداری نماید؛
۵ . در ردیف ۷ : داوطلب باید تاریخ تولد خود را به صورت سال، ماه و روز در محل مربوط درج نماید؛
۶ . در ردیف ۸ : داوطلب باید بر حسب اینكه مجرد یا متأهل ميباشد مربع مربوط را علامتگذاری نماید؛
۷ . در ردیف ۹ و ۱۰ : داوطلب باید نام استان و شهرستان محل تولد خود در این محل درج نماید؛
۸ . در ردیف ۱۱ : داوطلب باید با علامتگذاری در یكي از مربعها، مذهب خود را مشخص نماید؛
۹ . در ردیف ۱۲ : داوطلبان مرد باید وضعیت نظام وظیفه خود را با علامتگذاری در مربع مربوطه مشخص نمایند. (ملاک محاسبه تاریخ پایان خدمت یا معافیت دائم زمان برگزاری آزمون ۲۲ / ۰۴ / ۱۳۹۶ ميباشد)؛
۱۰ . در ردیف ۱۳ : داوطلبان چپ دست ميبایست این مربع را علامتگذاری نمایند؛
۱۱ . در ردیف ۱۴ : داوطلب متقاضي استفاده از سهمیه ایثارگران وضعیت ایثارگری خود را بر اساس سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد در این بند علامتگذاری نماید؛
۱۲ . در ردیف ۱۵ : داوطلبان شاغل قراردادی دستگاهها ميبایست موارد خواسته شده در این بند را با درج سابقه خدمت تكمیل نمایند
)میزان سابقه خدمت به حداکثر سن داوطلب اضافه خواهد شد و در صورتي که داوطلب دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران باشد از
امتیاز نمره شاغلین قراردادی نیز استفاده خواهد کرد.)
۱۳ . در ردیف ۱۶ : داوطلب ميبایست آخرین مقطع تحصیلي خود را در این بند علامتگذاری نماید؛
۱۴ . در ردیف ۱۷ : داوطلب ميبایست عنوان رشته تحصیلي خود را مشخص و در این محل درج نماید؛
۱۵ . در ردیف ۱۸ : داوطلب ميبایست گرایش رشته تحصیلي خود را در این قسمت درج نماید؛
۱۶ . در ردیف ۱۹ : داوطلب باید دانشگاه یا مؤسسه محل اخذ مدرک تحصیل خود را درج نماید؛
۱۷ . در ردیف ۲۰ : داوطلب ميبایست تاریخ فارغالتحصیلي آخرین مقطع تحصیلي خود را به سال و ماه و روز در این قسمت درج نماید (ملاک محاسبه تاریخ فارغ التحصیلي زمان برگزاری آزمون ۲۲ / ۰۴ / ۱۳۹۶ ميباشد)؛
۱۸ . در ردیف ۲۱ : داوطلب باید معدل آخرین مدرک تحصیلي خود را درج نماید؛
۱۹ . در ردیف ۲۲ : داوطلب ميبایست کد و عنوان شغلي خود را با توجه به جدول شماره ( ۲ ) مندرج در صفحه ( ۱۰ ) مشخص و در این محل درج نماید؛
۲۰ . در ردیف ۲۳ : داوطلب ميبایست کد شغل محل انتخابي خود را که شامل نام دستگاه، شغل و محل مورد تقاضا است در این قسمت درج نماید (بر اساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنما)؛
تذكر مهم: داوطلبان ميبایست در انتخاب کد شغل محل به نام شغل، عنوان شغلي، محل خدمت و ظرفیت پذیرش، کد شرایط احراز توجه نمایند.
۲۱ . در ردیف ۲۴ : داوطلب ميبایست بومي بودن یا غیربومي بودن خود را مشخص نماید. در صورت بومي بودن نوع بومي بودن خود را بر اساس مندرجات صفحه ۵ دفترچه علامتگذاری نماید؛
۲۲ . در ردیف ۲۵ : داوطلب ميتواند با توجه به عنوان انتخابي در صورت امكان از میان شغل محلهای اعلام شده به ترتیب اولویت تا سه شغل محل دیگر را انتخاب و در محل مربوط درج نماید؛
۲۳ . در ردیفهای ۲۶ و ۲۷ : داوطلب ميبایست کد و نام استان و شهرستان محل اقامت خود را جهت تعیین حوزه امتحاني مشخص و در این محل درج نماید. همچنین آدرس دقیق پستي و کدپستي دقیق خود را که یك عدد ده رقمي ميباشد در محل مربوط درج نماید و از درج ممیز و یا خط تیره خودداری نماید؛
۲۴ . در ردیفهای ۲۸ و ۲۹ : داوطلب باید آدرس کامل محل سكونت و کد پستي ده رقمي خود را درج نماید؛
۲۵ . در ردیفهای ۳۰ و ۳۱ : داوطلب شماره تلفن ثابت با کد شهر و شماره تلفن همراه خود را در محل مربوط درج نماید؛
۲۶ . در ردیف ۳۲ : داوطلب متقاضي ميتواند آدرس پست الكترونیكي خود را درج نماید.

زمان برگزاری آزمون و نحوه دريافت كارت شركت در آزمون:
کارت شرکت در آزمون از روز شنبه مورخ ۱۰ / ۴ / ۹۶ برای مشاهده و پرینت بر روی سایت به نشاني http://www.dmsonnat.ir قرار خواهد گرفت. آزمون در روز پنجشنبه مورخ ۱۵ / ۰۴ / ۱۳۹۶ در تهران و با توجه به آمار شرکت کنندگان، حسب مورد در مراکز استانها برگزار خواهد شد و ملاک تعیین حوزه امتحاني داوطلبان شهرستان محل اقامت فعلي ميباشد که در تقاضانامه درج خواهند نمود.
ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام پرینت کارت به آگاهي داوطلبان خواهد رسید.
لازم به ذکر است صدور کارت شرکت در آزمون بهمنزله تأیید اطلاعات ارسالي از سوی داوطلبان نبوده و مدارک داوطلبان پس از اجرای آزمون توسط دبیرخانه بررسي خواهد شد.
مواد آزمون عبارتند از:
به هر یك از داوطلبان، یك دفترچه سؤال عمومي و یك دفترچه سؤال اختصاصي داده خواهد شد. کلیه دروس آزمون عمومي و اختصاصي به صورت چهارگزینهای با ضریب یك ( ۱ ) طراحي خواهد شد. ضمناً یك سوم نمره منفي به ازای هر سؤال غلط در نظر گرفته خواهد شد.
الف. مواد آزمون عمومي به شرح زير تعيين ميشود:
۱ . فنّاوری اطلاعات مهارتهای هفتگانه ( ICDL ؛)
۲ . ریاضي و آمار مقدماتي؛
۳ . زبان و ادبیات فارسي؛
۴ . معارف اسلامي؛
۵ . زبان انگلیسي عمومي؛
۶ . اطلاعات عمومي، دانش اجتماعي و حقوق اساسي؛
۷ . هوش و توانمندیهای عمومي
۸ . آشنایي با مذاهب فقهي اسلامي؛
۹ . آشنایي با اندیشههای کلام اسلامي؛
۱۰ . تاریخ تمدن اسلامي.
ب- مواد آزمون تخصصي:
مواد آزمون تخصصي برای هر یك از عناوین شغلي در جدول شماره ( ۱ ) مشخص شده است. کلیه دروس عمومي و تخصصي با ضریب یك محاسبه و اعمال خواهند شد.
تذكر مهم: سؤالهای حیطههای تخصصي آزمون بر اساس دانش و مهارتهای تخصصي متناسب با عناوین شغلي یا مشاغل، بر اساس مواد آزمون مندرج در جدول شماره ( ۲ ) تهیه خواهد شد. داوطلبان صرفاً در صورتي ميتوانند در این آزمون ثبتنام نمایند که مقطع تحصیلي، عنوان رشته تحصیلي و گرایش رشته تحصیلي آنها با مقطع و عنوان رشته و گرایش تحصیلي ذکر شده در جدول (جدول شماره ۲ ) مطابقت داشته باشد.

امتيازات و سهميه های قانوني:
نمره داوطلبان بومي استان با ضریب یك و دو دهم ( ۲ / ۱ ) و بومي شهرستان با ضریب یك و چهار دهم ( ۴ / ۱ ) نمره مكتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه و صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون در مرحله معرفي برای مصاحبه محاسبه ميگردد.
داوطلب بومي: افرادی که حداقل دارای یكي از ویژگيهای زیر باشند، داوطلب بومي استان یا شهرستان تلقي ميگردند.
۱ . شهرستان محل تولد داوطلب یا همسر وی با شهرستان محل مورد تقاضا یكي باشد.
۲ . استان محل تولد داوطلب یا همسر وی با استان محل مورد تقاضا یكي باشد.
۶
۳ . همسر و فرزندان کارمندان رسمي و پیماني دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان محل خدمت
فعلي یا بازنشستگي والدین داوطلب با شهرستان محل مورد تقاضا آنان یكي باشد.
۴ . همسر و فرزندان کارمندان رسمي و پیماني دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که استان محل خدمت فعلي
یا بازنشستگي والدین داوطلب با استان محل مورد تقاضا آنان یكي باشد.
۵ . داوطلب حداقل ۴ سال از سنوات تحصیلي (ابتدایي، راهنمایي، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالي یا متناوب در شهرستان
محل مورد تقاضا طي کرده باشد.
۶ . داوطلب حداقل ۴ سال از سنوات تحصیلي (ابتدایي، راهنمایي، دبیرستان و یا دانشگاه) را به صورت متوالي یا متناوب در استان
محل مورد تقاضا طي کرده باشد.
۷ . داوطلب حداقل ۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا را داشته باشد.
۸ . داوطلب حداقل ۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا را داشته باشد.
۹ . پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل ۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان محل مورد تقاضا را داشته باشند.
۱۰ . پدر، مادر و یا همسر داوطلب حداقل ۴ سال سابقه پرداخت حق بیمه در استان محل مورد تقاضا را داشته باشند.
تذكر: پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده در بندهای ۷ الي ۱۰ صرفاً توسط یكي از موارد مذکور قابل احتساب است.
تبصره: مبنای استان و شهرستان برای تعیین بومي بودن داوطلب، تقسیمات کشوری در زمان ثبتنام ميباشد.
۱ . به نمرات مكتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران باشند، صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یك از دستگاههای اجرایي، دو درصد (هر سال ۲۰۰ امتیاز) و حداکثر تا ۲۰ درصد نمره کل (حداکثر ۲۰۰۰ امتیاز)، در هریك از حیطه های آزمون کتبي و مصاحبه آنان برای معرفي در مرحله مصاحبه اضافه خواهد شد.
توجه: همچنین آن دسته از داوطلبان شاغل قراردادی که از طریق دستگاههای اجرایي مربوطه تا تاریخ ۳۱ / ۰۴ / ۱۳۹۶ موفق به دریافت شماره شناسه از سامانه کارمند ایران گردند، ميتوانند از امتیاز مذکور بهرهمند گردند و این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود.
۲ . در صورت مساوی بودن نمرات مكتسبه داوطلبان، اولویت معرفي به گزینش به ترتیب با شاغلین قراردادی دستگاههای اجرایي، افراد بومي شهرستان و بومي استان ميباشد.
۳ . جذب ایثارگران اعم از سهمیه ۲۵ درصد و ۵ درصد (موضوع ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رساني به ایثارگران) در دستگاههای اجرایي صرفاً از طریق شرکت در آزمون انجام ميپذیرد.
الف) مشمولین سهمیه ۲۵ درصد مجاز به بهرهمندی از سهمیه ۵ درصد سایر ایثارگران و یا بالعكس، نميباشند به عبارت دیگر هر داوطلب ميتواند در صورت مشمول بودن صرفاً از یكي از سهمیههای مشخص شده استفاده نماید.
ب) سهمیه ۲۵ درصد ایثارگران شامل جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان شهدا، همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آزادگان دارای یك سال و بالای یك سال اسارت و خواهر و برادر شاهد ميباشند.

ج) سهمیه ۵ درصد به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یك سال اسارت اختصاص ميیابد.
توجه: خدمت داوطلبانه در جبهه شامل: بسیجیان، جهادگران و نیروهای مردمي رزمنده، کارکنان شاغل و بازنشستگان دستگاههای اجرایي، سازمانها، نهادها و شرکتها و مؤسسات دولتي یا تحت پوشش قانون کار و مقررات تأمین اجتماعي و قوانین خاص، صاحبان شغل آزاد در شرکتها و مؤسسات خصوصي، صنوف آزاد و افراد بدون شغل (دانشجویان، دانش آموزان و افراد فاقد کار) بوده که از طریق بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و جهاد سازندگي به مناطق جنگي، عملیاتي و امنیتي اعزام شدهاند. تأییدیه مدت حضور در مناطق مذکور حسب مورد با معاونت نیروی انساني سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و معاونت توسعه و منابع وزارت جهاد کشاورزی ميباشد.
د) سهمیههای ایثارگران مشمول ۲۵ درصد از طریق رقابت بین فرزندان شاهد و ایثارگران بیكار، جانبازان، آزادگان، فرزندان جانباز ۲۵ درصد و بالاتر، فرزندان آزادگان با یك سال اسارت و بیشتر و غیر دانشجو انجام ميپذیرد. فلذا کسب حد نصاب نمرات آزمون، رعایت شرط حداقل معدل و حداکثر سن برای داوطلبان مذکور (به استثناء خواهر و برادر شهید) در حد سهمیه تعیین شده الزامي نميباشد.
ه) ایثارگران مشمول سهمیههای ۲۵ درصد و ۵ درصد در زمان انتخاب شغل محل موظفند در حد امكان شغل محلي را انتخاب نمایند که تعداد مورد نیاز آن شغل محلها بیش از یك نفر باشد. لازم به تأکید است اولویت انتخاب برای ایثارگران مشمول، در شغل محلهایي است که ظرفیت پذیرش آنها بیش از یك نفر باشد.
و) در فرایند جذب فرزندان شاهد و سایر ایثارگران (بیكار و غیر دانشجو) مشمول سهمیه ۲۵ درصد اولویت ایثارگری آنها مطابق ضوابط و مقررات جاری و با هماهنگي بنیاد شهید و امور ایثارگران اقدام خواهد شد.
ز) اولویت جذب در بین مشمولین سهمیه ۲۵ درصد به ترتیب با جانبازان، آزادگان، فرزندان شاهد، فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان با یك سال اسارت و بیشتر ميباشد؛ و در صورت عدم تكمیل سهمیه از بین ایثارگران فوقالذکر مانده سهمیه قابل تسری به سایر ایثارگران مشمول سهمیه یاد شده به ترتیب به همسر شهید، همسر جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، همسر آزادگان با یك سال اسارت و بیشتر، خواهر و برادر شهید تعلق ميگیرد.
ح) فرزندان شاهد و ایثارگراني که حسب ضوابط جاری بنیاد استان در شمول سهمیه ۲۵ درصد قرار نميگیرند و احیاناً به صورت غیررسمي شاغل و یا دانشجو باشند، در صورت تمایل ميتوانند در آزمون ثبتنام نمایند و صرفاً از معافیت شرط حداقل معدل و حداکثر سن بهرهمند ميگردند و ملزم به رعایت سایر شرایط آگهي ميباشند.
ط) به تمامي ایثارگران مشمول سهمیه ۲۵ درصد توصیه ميشود برای حصول اطمینان از امكان بهرهمندی خود از سهمیه مذکور، قبل از ثبتنام با بنیاد محل پرونده خود تماس و نسبت به مشخص شدن وضعیت شغلي و در صورت لزوم اصلاح آن اقدام نمایند.
ی) اولویت پذیرش در مشمولین پنج درصد سهمیه، با رزمندگان ميباشد (رزمندگان در صورت ثبتنام و شرکت در آزمون و داشتن شرایط احراز لازم در حد سهمیه تعیین شده از شرط حدنصاب در آزمون معاف بوده و بر اساس نمرات فضلي مكتسبه انتخاب خواهند شد) و سایر مشمولین سهمیه مذکور در اولویت بعدی قرار داشته و در بین خود به رقابت خواهند پرداخت.
ک) جذب مازاد بر سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان صورت ميپذیرد.

نحوه اعلام نتيجه:
بر اساس دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومي و تخصصي برای جذب افراد، تعیین حدنصاب و انتخاب افراد به شرح ذیل صورت ميپذیرد:
الف) تعيين حدنصاب:
شرط اولیه انتخاب داوطلبان جهت معرفي به گزینش و یا انجام مصاحبه، کسب حدنصاب لازم در آزمون کتبي در امتحان مشترک فراگیر مطابق شرایط ذیل ميباشد:
– پس از برگزاری امتحان مشترک فراگیر، نمرات داوطلبان به تفكیك حیطههای عمومي و تخصصي با وزن برابر محاسبه و بر اساس مجموع نمرات به دست ميآید.
– برای تعیین حدنصاب در آزمون، ۵۰ درصد مجموع بالاترین نمره مكتسبه در آن آزمون محاسبه و مبنای سایر مراحل انتخاب داوطلبان قرار ميگیرد.
تذكر ۱ : پس از تعیین حدنصاب در هر آزمون، داوطلبان فاقد حدنصاب، از سایر مراحل جذب، حذف و صرفاً کارنامه آزمون کتبي از طریق سامانه امتحانات جهت اطلاع برای آنها قابل مشاهده خواهد بود.
تذكر ۲ : استخراج فهرست افراد دارای حدنصاب صرفاً بر اساس میانگین نمره عمومي و اختصاصي خواهد بود و در این مرحله امتیازات بومي و یا امتیازت کارکنان قراردادی و سایر امتیازات عمل نخواهد شد؛ به عبارت دیگر امتیازات بومي و کارکنان قراردادی برای استخراج فهرست اسامي چند برابر برای داوطلباني اعمال خواهد شد که حدنصاب لازم را کسب کرده باشند.
تذكر ۳ : کسب حد نصاب نمره لازم در آزمون مشترک فراگیر هیچگونه حقي را برای داوطلب ایجاد نميکند.
ب ) مراحل گزينش علمي (انتخاب چند برابر) از بين دارندگان حدنصاب:
۱ . در این مرحله داوطلبان دارای حدنصاب بر اساس انتخاب خود در تقسیم بندی قرار ميگیرند.
۲ . انتخاب افراد بر اساس نمره کل اولیه آنان (با وزن ۴۰ درصد برای حیطه عمومي و ۶۰ درصد برای حیطه تخصصي) با در نظر گرفتن موارد ذیل به تعداد چند برابر ظرفیت پذیرش در هر شغل و محل مورد تقاضا صورت ميپذیرد.
۲.۱ . نمره کل اولیه داوطلبان بومي استان با ضریب یك و دو دهم (۲ / ۱) و بومي شهرستان با ضریب یك و چهار دهم ( ۴ / ۱ )، نمره مكتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه در صورت کسب حد نصاب آزمون محاسبه ميشود.

۲.۲ . به نمرات مكتسبه کارکنان قراردادی که دارای شماره شناسه ميباشند، به ازاء هر سال سابقه خدمت در هر یك از دستگاههای اجرایي صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون، دو درصد و حداکثر تا ۲۰ درصد نمره کل، در هریك از حیطههای امتحان مشترک و مصاحبه آنان اضافه خواهد شد.
ج) معرفي به گزينش (انتخاب يك برابر):
پس از برگزاری مصاحبه، معرفي افراد به گزینش بر اساس مجموع نمره کل نهایي آنان با وزن ۷۰ درصد برای امتحان مشترک فراگیر و ۳۰ « درصد برای مصاحبه )با در نظر گرفتن موارد ۲ – ۱ « و » ۲ – ۲ در مصاحبه(، به تعداد یك برابر ظرفیت پذیرش به ترتیب » ب« در بند » نمره کل نهایي خواهد بود.

تذكرات:
۱ . به منظور احراز مهارتهای پایه و عمومي فنّاوری اطلاعات افراد واجد شرایط جهت جذب در مشاغل تخصصي، کارشناسي و بالاتر (موضوع تبصره دو ماده ( ۴۲ )( قانون مدیریت خدمات کشوری) پذیرفته شدگان نهایي موظفند حداکثر یك ماه پس از اعلام تأیید گزینش، مدارک مربوط به کسب مهارتهای هفتگانه ( ICDL ) صادره از مراکز و مؤسسات تأیید صلاحیت شده توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور را ارائه نمایند.
توجه: کساني که فاقد گواهینامههای مذکور ميباشند و یا گواهي نامه آنان از مراکز تعیین صلاحیت شده نميباشند، موظفند در شده سایت مرکز » تعیین صلاحیت « آموزشي با عنوان مؤسسات » سنجي مؤسسات « یكي از مراکز تعیین شده که در بخش اعتبار آموزش مدیریت دولتي با آدرس www.smtc.ac.ir قابل مشاهده ميباشد، پس از شرکت در آزمون تعیین سطح، گواهینامه مذکور را در زمان مقرر ارائه نمایند.
۲ . دانشجویان مقاطع تحصیلي اعلام شده و همچنین دارندگان مدارک تحصیلي پایینتر از مقاطع تحصیلي اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مذکور در آگهي و همچنین مدارک تحصیلي معادل حق شرکت در آزمون را ندارند.
۳ . مدارک تحصیلي فارغالتحصیلان دانشگاه آزاد اسلامي در صورت پذیرفته شدن در آزمون، حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه بایستي به تأیید سازمان مرکزی دانشگاه مذکور برسد.
۴ . مسئولیت ناشي از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهي و یا ارائه مدارک به صورت ناقص در زمان مصاحبه و گزینش بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون، مسابقه و جذب، محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهي است، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و در صورت صدور حكم، حكم مزبور لغو و بلااثر ميشود.
۵ . انتخاب نهایي پذیرفته شدگان آزمون پس از طي مراحل گزینش میسر ميباشد و اسامي پذیرفتهشدگان پس از تأیید مراجع ذیصلاح از طریق دبیرخانه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
توضيحات و شرح جداول مندرج در دفترچه راهنما:
– جدول شماره ۱ : این جدول حاوی کد و عنوان شغلي و مواد آزمون ميباشد.
– جدول شماره ۲ : این جدول شامل راهنمای کد شغل محلهای موجود در هر کد ميباشد. داوطلبان ميتوانند با توجه به
مقطع، رشته و گرایش تحصیلي خود از کد شغل محلهای موجود در دفترچه راهنما اطلاع حاصل نمایند.

لازم به توضیح است مدت زمان تعیین شده تمدید نميگردد و متقاضیان باید در مدت زمان فوق نسبت به ثبت نام اقدام نموده و از موکول نمودن آن به روزهای پایاني خودداری نمایند.

متقاضیان شرکت در آزمون باید پس از پایان ثبت نام کد رهگیری خود را یادداشت نموده و تا پایان مراحل جذب و گزینش نزد خود نگهداری نمایند.

به ثبت نامهای ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد و وجوه پرداختي به هیچ وجه مسترد نميگردد.
داوطلبان گرامی ابتدا باید دفترچه راهنما را از همین سایت دانلود کرده و به صورت دقیق مطالعه نمایند و در صورت دارا بودن تمامی شرایط مندرجات آن نسبت به خرید کارت اعتباری اقدام نمایند تا شماره پرونده و سریال عبور دریافت نمایند
تذکر۱ : وجه پرداخت شده قابل استرداد نمی باشد لذا قبل از خرید به مندرجات دفترچه راهنما دقت لازم را مبذول دارید
تذکر۲ : پس از خرید شماره پرونده و سریال کارت را دریافت می کنید لازم است تا پایان مراحل آزمون از این اطلاعات نگهداری نمایید
پس از دریافت کارت اعتباری بر روی گزینه ثبت نام آزمون کلیک کرده تا وارد صفحه ثبت نام شوید. در این مرحله اطلاعات کارت اعتباری را که خریداری نموده اید را وار نماید تا وارد صفحه بعد شوید
داوطلب ميبایست یك قطعه عكس پرسنلي خود را با مشخصات زیر، اسكن نموده و فایل آن را برایارسال از طریق برنامه ثبتنام اینترنتي آماده نماید:
– عكس ۵×۰که در سال جاری گرفته شده باشد (عكس تمامرخ)؛
– عكس اسكن شده فقط باید با فرمت JPGباشد؛
– اندازه عكس اسكن شده باید حداقل ۵۴۴×۰۴۴پیكسل و حداکثر ۵۴۴×۰۴۴باشد؛
– تصویر داوطلب باید واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنه و هرگونه لكه باشد؛
– حجم فایل ذخیره شده عكس نباید از ۱۴کیلوبایت بیشتر باشد؛
– حاشیههای زاید عكس اسكن شده باید حذف شده باشد؛
– حتيالامكان عكس رنگي و دارای زمینه سفید باشد.
تبصره ۱ :اسكن عكس از روی کارتهای شناسایي (کارت ملي، شناسنامه و…) قابل قبول نميباشد و داوطلبان لازم است از اصل عكس و مطابق با توضیحات فوق، اقدام به اسكن نمایند.
تبصره ۲ :عكس خواهران باید با حجاب و صورت کامل آنان مشخص باشد.
تبصره ۳ :در صورت ارسال عكس غیرمعتبر، ثبتنام داوطلب باطل شده و حق شرکت در آزمون از وی سلب ميگردد. چنانچه ثبتنام خود را توسط کافينت ها انجام ميدهید، علاوه بر کنترل اطلاعات ثبتنامي، حتماً نسبت به کنترل عكس ارسالي دقت نمایید تا اشتباهاً عكس داوطلب دیگری بهجای عكس شما ارسال نگردد. بدیهي است که در صورت ارسال عكس اشتباهي از طرف داوطلب، فرد به عنوان متخلف تلقي و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

جدول شماره يك (كد و عناوين شغلي و مواد آزمون هر يك از آنها)

کد
عنوان شغلي
مواد آزمون
۱۰۱ كارشناس امور آموزش
۱ مديريت و برنامه ريزی آموزشي۲ . روش
تحقيق و آمار۳ . تئوری های مديريت (رفتار سازماني، منابع انساني، اصول مديريت
۱۰۲
كارشناس امور پژوهش
۱. اقتصاد خرد و كلان ۲. اقتصاد سنجي ۳. آمار و روش تحقيق
۲۰۱ كارشناس امور فرهنگي
۱ . مباني و نظريه های فرهنگي ۲ مديريت سازمان های فرهنگي ۳ . مبانی   سياستگذاری و برنامه ريزی فرهنگي ۴ انسجام ملي و تنوع فرهنگي
۲۰۲
كارشناس فرهنگي رسانه، تبليغات و امور هنری
۱ . مباني و نظريه های فرهنگي ۲ مديريت سازمان های فرهنگي ۳ . مباني سياستگذاری و برنامه ريزی فرهنگي ۴ انسجام ملي و تنوع فرهنگي
۳۰۱
كارشناس برنامه ريزی
۱ . مباني و اصول برنامه ريزی و مديريت ۲ . برنامه ريزی استراتژيك ۳ . آمار و احتمال كاربردی ۴ . مدل های تصميم گيری و خط مشي گذاری كمي و كيفي ۵ . برنامه ريزی و توسعه اقتصادی
۳۰۲ كارشناس اقتصادی
۱ . مديريت مالي ۲ . سرمايه گذاری و بازاريابي ۳ . اقتصاد خرد و كلان ۴ . رياضيات و آمار ۵ . زبان تخصصي مالي و اقتصاد
جدول شماره دو ( محل خدمت، نام دستگاه و شغل مورد تقاضا و تعداد مورد نياز)
ردیف
محل خدمت
عنوان شغل
تعداد مورد تقاضا
۱ تهران (دبيرخانه شورای  نمايندگان)
۱.۱ . كارشناس امور آموزش
۱.۲. كارشناس امور پژوهش
۱.۳. كارشناس امور فرهنگي
۱.۴.كارشناس فرهنگي رسانه،
تبليغات و امور هنری
۱.۵ . كارشناس برنامه ريزی
۱.۶ . كارشناس اقتصادی
۲ نفر
۲ نفر
۳ نفر
۲ نفر
۳ نفر
۳ نفر
۲
دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت سيستان و بلوچستان
۱.۱. كارشناس امور آموزش
۱.۲. كارشناس امور پژوهش
۱.۳. كارشناس امور فرهنگي
۱.۴.كارشناس فرهنگي رسانه، تبليغات و امور هنری
۱.۵. كارشناس برنامه ريزی
۱ نفر
۱ نفر
۱ نفر
۱ نفر
۲ نفر
۳
دفتر نمايندگي ولي فقيه در  امور اهل سنت كردستان
۱.۱. كارشناس امور آموزش
۱.۲. كارشناس امور پژوهش
۱.۳. كارشناس امور فرهنگي
۱.۴.كارشناس فرهنگي رسانه، تبليغات و امور هنری
۱.۵ . كارشناس برنامه ريزی
۱ نفر
۱ نفر
۱ نفر
۱ نفر
۱ نفر
۴
دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت خراسان
۱.۱. كارشناس امور آموزش
۱.۲. كارشناس امور پژوهش
۱.۳. كارشناس امور فرهنگي
۱.۴.كارشناس فرهنگي رسانه، تبليغات و امور هنری
۱.۵ . كارشناس برنامه ريزی
۱ نفر
۱ نفر
۱ نفر
۱ نفر
۱ نفر
۵
دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت گلستان
۱.۱. كارشناس امور آموزش
۱.۲. كارشناس امور پژوهش
۱.۳. كارشناس امور فرهنگي
۱.۴.كارشناس فرهنگي رسانه، تبليغات و امور هنری
۱.۵ . كارشناس برنامه ريزی
۱ نفر
۱ نفر
۱ نفر
۱ نفر
۱ نفر
۶
دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت آذربايجان غربی
۱.۱. كارشناس امور آموزش
۱.۲. كارشناس امور پژوهش
۱.۳. كارشناس امور فرهنگي
۱.۴.كارشناس فرهنگي رسانه، تبليغات و امور هنری
۱.۵ . كارشناس برنامه ريزی
۱ نفر
۱ نفر
۱ نفر
۱ نفر
۱ نفر
۷
دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت هرمزگان
۱.۱. كارشناس امور آموزش
۱.۲. كارشناس امور پژوهش
۱.۳. كارشناس امور فرهنگي
۱ نفر
۱ نفر
۱ نفر
۸
دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت بوشهر
۱.۱. كارشناس امور آموزش
۱.۲. كارشناس امور پژوهش
۱.۳. كارشناس امور فرهنگي
۱ نفر
۱ نفر
۱ نفر
۹
دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت فارس
۱.۱. كارشناس امور آموزش
۱.۲. كارشناس امور پژوهش
۱.۳. كارشناس امور فرهنگي
۱ نفر
۱ نفر
۱ نفر
۱۰
دفتر نمايندگي ولي فقيه در امور اهل سنت كرمانشاه
۱.۱. كارشناس امور آموزش
۱.۲. كارشناس امور پژوهش
۱.۳. كارشناس امور فرهنگي
۱ نفر
۱ نفر
۱ نفر
ب) عنوان رشته تحصيلي و گروه
رديف های ۱.۱، ۱.۲، ۱.۳و ۱.۴ گروه های الهيات و معارف اسلامي و مديريت فرهنگي؛
رديف های ۱.۵ و ۱.۶ گروه های مديريت و اقتصاد

جهت دانلود دفترچه آزمون اینجا کلیک نمایید

جهت ثبت نام در آزمون اینجا کلیک

آگهی استخدام, استخدام, استخدام دولتی, استخدامی