استخدام درمانگاه فرهنگیان بروجرد

درمانگاه فرهنگیان شهرستان بروجرد استان لرستان از متخصصین زیر دعوت به همکاری می نماید:

مهلت: 91/11/10

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

لرستان

بروجرد

فرهنگیان

دندانپزشک

دکترا

۴

۱۰۰% مجموع درآمد

۳۰ ساعت در هفته

۰۶۶۲۳۵۰۷۹۴۵

۳۵۳۴۰۵۲

کودکان

متخصص

۲

۱۵ ساعت در هفته

پوست و مو

متخصص

۲

۱۲ ساعت در هفته

ارتوپدی

متخصص

۲

چشم

متخصص

۲

گوش و حلق و بینی

متخصص

۱

۱۵ ساعت در هفته

زنان و زایمان

متخصص

۱

۱۲ ساعت در هفته