آگهی استخدام دفتر خدمات کامپیوتری و صحافی – خوزستان

یک دفتر خدمات کامپیوتری و صحافی به یک همکار آقا یا خانم غیر دانشجو  نیازمند است.

ترجیحا آشنا به کامپیوتر و اینترنت

مکان: استان خوزستان- شهرستان شوشتر

شماره تماس: 09161161169