استخدامی

مرجع کامل آگهی های استخدامی ادارات دولتی و سازمانها

استخدام سفارت افغانستان در تهران

 

عنوان بست: کارمند قراردادی پروسه ثبت نام و پاسپورت ماشین خوان

توضیحات: سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران در نظر دارد، برای کار در بخش پروسه ثبت نام و پاسپورت ماشین خوان، تعداد محدودی از واجدین شرایط را، پس از اخذ امتحان و مصاحبه تخصصی، به حیث کارمند قراردادی موقت استخدام نماید.

شرایط  استخدام:

  • داشتن تابعیت افغانستان؛
  • داشتن حداقل سند لیسانس( فارغ التحصیل بودن) ؛
  • دانش و مهارت بلند تکنالوژی معلوماتی؛
  • تسلط به زبان و ادبیات نامه نگاری؛
  • داشتن اقامت قانونی در ایران؛
  • حضور روزتمام در وظیفه؛ و
  • نداشتن سابقه جرمی.

ملاحظه: به تخصص و تجربه کاری در رشتههای تکنولوژی معلوماتی، اداره و زبانانگلیسی و همچنین مقیمین واجد شرایط در تهران ارجحیت داده میشود.

مدتاستخدام: برای شش ماه قابل تجدید و یک ماه نخست طور آزمایشی.

یادآوری: متقاضیان واجد شرایط، می توانند درخواست های دست نویس خویش را همراه با خلص سوانح (CV)، کاپی سند اقامت و کاپی اسناد تحصیلی بعد از خانه پری فورم درخواست برای استخدام که در پیوست می باشد، از ساعت ۱۰ الی ۱۴ روز پنجشنبه مورخ ۲۲ سرطان/تیر ۱۳۹۶ به بخش پذیرش سفارت افغانستان واقع خیابان پاکستان، تسلیم نمایند.

لیست نهایی بعد از ارزیابی برای اخذ امتحان تحریری و شفاهی در سایت سفارت به آگاهی رسانیده خواهد شد.

ضمیمه: فایل “فرم استخدام

آگهی استخدام, استخدام, استخدامی