استخدام شرکت پیمانکاری سد و نیروگاه – کرمانشاه

شرکت پیمانکاری جهت کارگاه سد و نیروگاه خود

واقع در استان کرمانشاه شهرستان پاوه

از کارشناس کنترل پروژه (آشنا به نرم افزارهای مربوطه)

حداقل ۵ سال سابقه کار مرتبط دعوت به همکاری می نماید.

sanaco.cv@gmail.com