استخدام شرکت پیمانکاری نفتی و نیروگاهی – تهران

یک شرکت پیمانکاری فعال در اجرای پروژه های نفتی و نیروگاهی از علاقه مندان با تخصص زیر جهت کار در دفتر تهران دعوت به همکاری می نماید:

1. کارشناسی عمران – فارغ التحصیل دانشگاه دولتی – آشنا به طراحی سازه های صنعتی

2. کارشناس ابزار دقیق – فارغ التحصیل دانشگاه دولتی

3. کارشناس حسابداری – فارغ التحصیل دانشگاه دولتی

علاقه مندان مشخصات فردی خود را به آدرس ایمیل estekhdam01@gmail.com ارسال نمایند.

مهلت: 92/7/30