استخدامی

مرجع کامل آگهی های استخدامی ادارات دولتی و سازمانها

استخدام نیروگاه سیکل ترکیبی سبلان

شرکت آرمان نیروی سبلان ، در راستای تکمیل کادر نیروی انسانی مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی و با استناد به مجوز صادره بر اساس موافقت هیئت مدیره شرکت ، تعداد ۳۹ نفر از آقایان را از بین فارغ التحصیلان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، از طریق برگزاری آزمون کتبی ، مصاحبه و گزینش ، به ترتیب از بالاترین نمره به صورت قراردادی استخدام می کند.

جدول زمانبندی

شروع ثبت نام خاتمه ثبت اخذکارت ورود به جلسه اینترنتی تاریخ آزمون
شنبه ۰۱ / ۰۷ / ۱۳۹۶ چهارشنبه ۱۲ / ۰۷ / ۱۳۹۶ از روز یکشنبه مورخ ۲۳ / ۰۷ / ۱۳۹۶
لغایت سه شنبه مورخ ۲۵ / ۰۷ / ۱۳۹۶
روز جمعه مورخ ۲۸ / ۰۷ / ۱۳۹۶

الف- شرایط عمومی

۱- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی دائم.
تبصره : تحت هیچ شرایطی کارت معافیت پزشکی مورد قبول نمی باشد.
۳- عدم اعتیاد به مواد مخدر ، روان گردان ها ، دخانیات و مشروبات الکلی.
۴- نداشتن سابقه محکومیت کیفری و جزایی مؤثر.
۵- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند.
۶- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت مطلقه فقیه.
۷- دارا بودن شرایط احراز شغل مناسب با نیازهای استخدامی.
۸- عدم داشتن منع قانونی برای استخدام و نداشتن تعهد خدمتی به دیگر سازمان ها و شرکت های دولتی یا خصوصی.
۹- احراز صلاحیت های مورد نظر سازمان به تأیید گزینش این شرکت ، پس از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه.

ب- شرایط اختصاصی

داشتن شرایط سنی در هنگام برگزاری آزمون به شرح ذیل : (ملاک محاسبه سن از تاریخ شروع ثبت نام۰۱/۰۷/۹۶ می باشد)
– حداکثر ۳۰ سال برای مقطع کارشناسی.) متولدین بعداز تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۶۶ )
– حداکثر ۳۲ سال برای مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر. ( متولدین بعداز تاریخ ۳۱/۰۶/۶۴ )

ج- تذکرات

۱- موارد زیر به شرط ارائه تأییدیه معتبر از مراجع ذیصلاح به حداکثر سن افزوده می شود :
الف: مدت انجام خدمت سربازی، حداکثر به مدت ۲۴ ماه.
ب :سابقه کار مفید و مرتبط در صنعت برق حداکثر ۸ سال (۹۶ ماه) مشروط به ارائه تاییدیه سازمان مربوط و گواهی پرداخت حق بیمه به سازمان های معتبر.
۲- بیست و پنج درصد از کل نیازهای استخدامی به ایثارگران و رزمندگان واجد شرایط به ترتیب زیر اختصاص می یابد که افراد واجد شرایط می بایست در آزمون شرکت نموده و در بین خود به رقابت بپردازند انتخاب این داوطلبان در سقف سهمیه تعیین شده ، به ترتیب نمره اکتسابی انجام خواهد شد.

۱-۲- جانبازان ، آزادگان و رزمندگان فاقد شغل (با سابقه حداکثر شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها) ، فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر ، فرزندان آزادگان با مدت اسارت یک سال و بالاتر و بسیجیان فعال با ۳ سال سابقه فعال اختصاص می یابد.

توضیح :

مرجع صدور تائیدیه معتبر برای ایثارگران (جانبازان و آزادگان ، فرزندان آن ها و فرزندان شهدا) بنیاد شهید و امور ایثارگران ، برای رزمندگان و بسیجیان ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می باشد.
۲-۲- استخدام مازاد بر بیست و پنج درصد سهمیه ایثارگران از طریق رقابت با سایر داوطلبان آزاد واجد شرایط صورت خواهد گرفت لذا افرادی که بر هر دلیلی نتوانند از سهمیه های مربوط به ایثارگران برخوردار شوند ، می بایستی مشابه سایر داوطلبان به رقابت بپردازند.

۳- پنج درصد از کل نیازهای استخدامی به آن دسته داوطلبینی اختصاص می یابد که دارای حداقل پنج سال سابقه مفید در امور بهره برداری نیروگاه های سیکل ترکیبی بوده و گواهی معتبر از سازمان مربوطه را اخذ و به همراه گواهی سابقه بیمه پرداختی ارسال نمایند.

۴- پس از کسر سهمیه های فوق الذکر ، باقیمانده ظرفیت استخدامی به آزمون داوطلبان به صورت آزاد اختصاص می یابد.

۵- انتخاب داوطلبان استخدامی برای انجام مصاحبه تخصصی حداکثر به میزان سه برابر ظرفیت مورد نیاز ، از میان افرادی که ، به ترتیب بالاترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده باشند، اعلام خواهد شد.
۶- انتخاب کلیه افراد پذیرفته شده ، با رعایت بندهای فوق الذکر و با اولویت داوطلبان بومی به ترتیب امتیاز کسب شده در آزمون کتبی می باشد.
بومی به فردی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشد :
۱-۶- ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ داوﻃﻠﺐ اﺳﺘﺎن اردبیل ﺑﺎﺷﺪ.
۲-۶- ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل از ﺳﻨﻮات ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ قبل از دانشگاه داوﻃﻠﺐ (اﺑﺘﺪاﻳﻲ، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻳﺎ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن) ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ دراﺳﺘﺎن اردبیل ﻃﻲ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

۳-۶- ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر ﺗﻤﺎم وﻗﺖ در دﺳﺘﮕﺎه¬ﻫﺎی اﺟﺮاﻳﻲ اﺳﺘﺎن اردبیل ﺑـﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻖ ﺑﻴﻤﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
۷- در صورتی که داوطلبی با مدرک تحصیلی غیر مرتبط و یا پایین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در آگهی ، در آزمون شرکت نماید در هر مرحله که این موضوع مشخص شود از استخدام و ادامه اشتغال وی ممانعت به عمل خواهد آمد.
۸- انتخاب نهایی پذیرفته شدگان پس از قبولی در آزمون از طریق مصاحبه و گزینش میسر خواهد بود لذا پذیرش در آزمون کتبی ، به منزله استخدام فرد تلقی نخواهد شد.
۹- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی و یا اعلام مدارک به صورت ناقص ، بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل آزمون ، مصاحبه و جذب ، محرز شود که داوطلب به اشتباه یا به عمد اطلاعات خلاف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ، از انجام مراحل بعدی محروم گردیده و حتی در صورت صدور حکم استخدامی حکم مزبور لغو می گردد.

د ) مواد آزمون

سوالات آزمون در یک دفترچه به عنوان دفترچه تخصصی با ۱۲۰ سوال بر اساس رشته¬های شغلی طراحی گردیده و مواد (دروس) هر یک از رشته های شغلی و جزئیات مربوط در جدول نیازهای استخدامی در صفحه ۵ درج شده است.

هـ ) چگونگی ثبت نام

داوطلبان گرامی پس از مطالعه دقیق شرایط مندرج در این دفترچه می توانند از صبح روز ¬شنبه مورخ ۰۱/۰۷/۹۶ حداکثر تا ساعت۲۴ مورخ ۱۲/۰۷/۹۶ از طریق سایت اینترنتی www.aherc.ir اقدام به ثبت نام در آزمون نمایند.
داوطلبان می¬بایست مبلغ ۶۶۰.۰۰۰ ( ششصدو شصت هزار) ریال را به¬عنوان هزینه شرکت در آزمون از طریق درگاه اینترنتی موجود در صفحه ثبت¬ نام (سامانه خرید کارت ثبت نام) و با استفاده از کارت¬های بانکی عضو شبکه شتاب و الزامات آن مانند رمز دوم کارت و کد cvv2 پرداخت نمایند.

و) راهنمای ثبت نام

۱- داوطلبان پس از ورود به سایت آزمون، ابتدا باید اقدام به خرید کارت ثبت نام از طریق سامانه مربوط نمایند و پس از خرید کارت، با توجه به شماره¬ی سریال ۱۴ رقمی که در اختیارشان قرار می¬گیرد، اقدام به ثبت نام نمایند.
۲- از تایپ لاتین اطلاعات خودداری نمایید.
۳- هنگام درج اطلاعات، کلید (Caps Lock) صفحه کلید خاموش باشد.
۴- از زدن کلید (Enter) در هنگام درج اطلاعات خودداری نموده و برای جدا کردن کلمات از یکدیگر، از کلید فاصله(Space) استفاده نمایید.
۵- تکمیل اطلاعات کلیه فیلدها الزامی است.
۶- کد ملی خود را به صورت کامل (با درج صفر) ‌و بدون خط تیره وارد نمایید.
۷- برای الصاق عکس، از فایل اسکن شده عکس پرسنلی ۴×۳ (تمام رخ، زمینه روشن و جدید)‌، با فرمت JPG و با حجم حداکثر۴۰ کیلوبایت استفاده نمایید.
۸- در انتهای فرم ثبت نام، فیلد مربوط به شماره بازیابی که از نوع عددی و ۵ رقمی می باشد را به دلخواه تکمیل و آن را یادداشت نمایید. در صورت فراموش کردن شماره رهگیری ثبت نام، با استفاده از این شماره به همراه کد ملی و شماره شناسنامه می توانید شماره رهگیری خود را بازیابی نمایید لذا تا پایان مراحل آزمون از این شماره کاملاً مراقبت نمایید.
۹- پس از تکمیل نمودن اطلاعات، شماره رهگیری ارائه شده را یادداشت نمایید. ضمناً‌ امکان چاپ اطلاعات وجود دارد.
ز) توزیع کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون:
۱- ارائه کارت ورود به جلسه آزمون به صورت اینترنتی و از طریق سایت www.aherc.ir از تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۶ لغایت ۲۵/۷/۱۳۹۶ انجام خواهد پذیرفت.
۲- آزمون در روز جمعه مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۶ برگزار خواهد شد، ساعت و آدرس حوزه آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون درج خواهد گردید.
۳– ارائه کارت ورود به جلسه آزمون (چاپ شده بر روی کاغذ) هنگام ورود به حوزه الزامی است. بدیهی است در غیر اینصورت از ورود داوطلب به حوزه آزمون جلوگیری بعمل خواهد آمد.

ج- سایر نکات

۱- آزمون مذکور مختص آقایان می باشد.
۲- پذیرفته شدگان در صورت نیاز شرکت ، ملزم به گذراندن دوره های آموزشی اعلام شده از طرف شرکت تا مهلت تعیین شده که متعاقباً اعلام خواهد شد می باشند.
۳- دوره های مربوطه با هزینه شرکت و محل اعلام شده از طرف شرکت خواهد بود.
موارد قابل توجه :
۱- در هر یک از رشته های شغلی امتحانی ، صرفاً فارغ التحصیلان همان رشته و گرایش می توانند شرکت کنند و پذیرش دیگر رشته ها یا گرایش ها و یا مقاطع پایین تر امکان پذیر نمی باشد.
۲- پذیرش داوطلبان با توجه به مقطع ، رشته و گرایش تحصیلی ذکر شده در هنگام ثبت نام صورت می پذیرد لذا مسئولیت صحت و سقم این موارد و ارائه اصل مدارک بر عهده شخص داوطلب خواهد بود و به مدارکی که پس از آن در
رشته های دیگر یا مقاطع بالاتر اخذ و ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳- دارندگان مدرک تحصیلی معادل ، تحت هیچ شرایطی مجاز به ثبت نام در آزمون نمی باشند.
۴- قبولی در آزمون کتبی به منزله استخدام قطعی نبوده بلکه موکول به موفقیت داوطلبان در مراحل بعدی شامل مصاحبه ، گزینش ، معاینات پزشکی و اخذ عدم سوء پیشینه از مراکز ذیصلاح می باشد.
۵- در این آزمون ، هر داوطلب می تواند صرفاً برای یک رشته شغلی ثبت نام نماید.
۶- در صورت انصراف پس از اعلام نتایج ، طی دوره های آموزشی و … هزینه های مربوطه از داوطلبین اخذ و تعهدات لازم دریافت خواهد شد.
۷- در صورت بروز مشکل با شماره۳۲۸۹۹۰۴۱-۰۴۱ تماس حاصل نمایید .

جدول نیاز های استخدامی و مواد امتحانی

ردیف شغل رشته تحصیلی گرایش مقطع تعداد

(نفر)

مواد آزمون
۱ کارشناسی برق برق ۱-قدرت

۲-الکترونیک

۲-کنترل و ابزار دقیق

کارشناسی یا بالاتر ۱۳ زبان تخصصی-مدارهای الکتریکی-ماشین های الکتریکی-الکترونیک-بررسی سیستم های قدرت-کنترل خطی-ابزاردقیق-حفاظت و رله
۲ کارشناس مکانیک مکانیک ۱- حرارت و سیالات

۲-بهره برداری نیروگاه

۱- تاسیسات حرارتی و برودتی

۲- ساخت تولید

کارشناسی یا بالاتر ۱۶ زبان تخصصی-استاتیک و مقاومت مصالح-ترمودینامیک-انتقال حرارت-دینامیک و ارتعاشات-مکانیک سیالات و ماشینهای دوار-بهره برداری از تجهیزات نیروگاهها
۳ کارشناس اپراتور شیمی شیمی کلیه گرایش ها کارشناسی یا بالاتر ۱۰ زبان تخصصی-انتقال حرارت و ترمودینامیک – مکانیک سیالات-شیمی تجزیه-شیمی فیزیک-خوردگی-تصفیه آب و پساب صنعتی

جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۴۱۳۲۸۹۹۰۴۱ (۸ صبح الی ۱۵ ) تماس حاصل فرمایید.

 

 

آگهی استخدام, اردبیل, استخدام, استخدام دولتی, استخدامی, فوق لیسانس, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس