استخدام کارخانه تولیدی پوشاک – استان فارس

· به تعدادی خانم با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم تعدادی خانم با مدرک تحصیلی لیسانس طراحی دوخت جهت کار در کارخانه تولیدی پوشاک با بیمه و سرویس رفت و برگشت نیازمندیم. (همراه با آموزش)

شیراز – شهرک صنعتی بزرگ، میدان ابتکار، خیابان ابتکار جنوبی، خیابان 257، مدسازان

ساعت تماس 8 الی 16

شماره تماس: 7742328

مهلت: 92/7/30