استخدام کارشناس نرم افزار در تهران

یک شرکت بزرگ تولیدی صنعتی به مهندسین نرم افزار با مشخصات زیر نیازمند است:

کارشناس نرم افزار/تحلیلگر و طراح سیستم های اطلاعاتی-مهندسی نرم افزار/مهندسی کامپیوتر-آشنایی کامل با یکی از متدلوژی های CDM و یا SSADM

آشنا به بانک اطلاعاتی اوراکل

تسلط به PL/SQL

تسلط به Oracle Developer 6j ترجیحا ۱۰g و یا ۱۱g-یعنی form & report

آشنایی با زبان java

آشنایی با oracle designer

2 سال سابقه کار

ارسال رزومه به joboffer.oracle@gmail.com