استخدامی

مرجع کامل آگهی های استخدامی ادارات دولتی و سازمانها

اطلاعیه آزمون استخدامي دريانوردي شركت كشتيراني

 ضمن آرزوي موفقيت براي داوطلباني كه در آزمون استخدامي دريانوردي شركت كشتيراني درياي طلايي كيش در سال ۱۳۹۶ ثبت‌نام نموده‌اند، نظر اين داوطلبان را به موارد ذيل معطوف مي دارد:

الف‌ – نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون 

 كارت‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز سه شنبه ۹۶/۰۷/۲۵ براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌، براي شركت در جلسه امتحان بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به پايگاه اطلاع رساني مذكور مراجعه و با وارد نمودن اطلاعات شناسنامه‌اي (نام، نام‌خانوادگي، كد ملي، سال تولد و …) و يا اطلاعات ثبت‌نامي (شماره پرونده و كد پيگيري و …) از كارت شركت در آزمون خود يك نسخه پرينت تهيه و براساس آدرس و زمان تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است.

اين آزمون براي كليه داوطلبان در صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۶/۰۷/۲۷ برگزار خواهد شد.

 ب‌ – درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند:

۱ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه (به شرح جدول شماره۲) مراجعه نمايند.

۲ـ چنانچه عكس الصاقي به كارت ورودي داوطلب با چهره وي مغايرت داشته باشد لازم است شخص داوطلب همراه با دو قطعه عكس ۴ ×۳ و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار براي اصلاح كارت، مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه‌ رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند. در غير اين صورت فرد به عنوان متخلّف تلقي و برابر مقررات با وي رفتار خواهد شد.

۳- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي باشد و يا چنانچه عكس روي كارت وي داراي اشكالاتي از جمله، فاقد مهر، واضح نبودن عكس و يا اشتباه عكس مي باشد ضروري است ضمن همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، ۲ قطعه عكس ۴ ×۳ و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار مطابق ساعت و تاريخ اعلام شده در بند «ج» به نماينده سازمان مذكور مستقر در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه و موضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد.

ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام كه توسط خود داوطلب تكميل گرديده، در نظر گرفته شده است.

تذكر: داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند.

ج – آدرس و محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون 

نماينده سازمان سنجش آموزش كشور در روز چهارشنبه ۹۶/۰۷/۲۶ صبح از ساعت ۸:۳۰ الي ۱۲:۰۰ و بعدازظهر از ساعت ۱۴:۰۰ الي ۱۷:۰۰ در باجه‌ي رفع نقص حوزه مربوطه مستقر خواهد شد. براي اطلاع آن دسته از داوطلباني كه براساس توضيحات بند «ب» ملزم به مراجعه به نماينده رفع نقص كارت سازمان مي گردند شهرهای حوزه امتحانی، آدرس و محل تشكيل باجه رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون به شرح جداول شماره ۱و۲ این اطلاعیه مي‌باشد.

جدول شماره ۱ – شهرستانهاي محل برگزاري آزمون استخدامي دريانوردي شركت كشتيراني درياي طلايي كيش در سال ۱۳۹۶

 

استان نام شهرستان محل برگزاري آزمون استان محل اقامت
تهران(۱۶) تهران(۱۶۰۷) كليه داوطلبان استانهاي آذربايجان شرقي(۱۰)، آذربايجان غربي(۱۱) )، اردبيل(۱۲)، اصفهان(۱۳)، تهران(۱۶)، خراسان جنوبي(۱۸)، خراسان رضوي(۱۹)، خراسان شمالي(۲۰)، زنجان(۲۲)، سمنان(۲۳)، قزوين(۲۶)، قم(۲۷)، كردستان(۲۸)، كرمانشاه(۳۰)، گلستان(۳۲)، گيلان(۳۳)، مازندران(۳۵)، مركزي(۳۶)، همدان(۳۸)و البرز(۴۰)
خوزستان(۲۱) اهواز(۲۱۱۲) كليه داوطلبان استانهاي ايلام(۱۴)، چهارمحال و بختياري(۱۷)، خوزستان(۲۱)و لرستان(۳۴)
فارس(۲۵) شيراز(۲۵۳۶) كليه داوطلبان استانهاي بوشهر(۱۵)، فارس(۲۵) ، كهكيلويه و بويراحمد (۳۱) و يزد(۳۹)
هرمزگان(۳۷) بندرعباس۳۷۰۹) كليه داوطلبان استان سيستان و بلوچستان(۲۴)، كرمان(۲۹)و هرمزگان(۳۷)

 

جدول شماره ۲ – نام  شهرستان  و آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون استخدامي دريانوردي شركت كشتيراني درياي طلايي كيش در سال ۱۳۹۶

 

نام استان نام

شهرستان

محل باجه رفع نقص آدرس محل تشكيل باجه رفع نقص
 تهران تهران دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره تهران: خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، كوچه شاهرود، دانشكده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره
خوزستان اهواز موسسه آموزش عالي غيرانتفاعي غيردولتي جهاد دانشگاهيخوزستان اهواز: بلوار گلستان، انتهاي بلوار پرديس-مجتمع آموزش عالي جهاد دانشگاهي خوزستان
فارس      شيراز            دانشگاه شيراز شيراز: خيابان ساحلي غربي، مجتمع فرهنگي رفاهي دانشگاه شيراز
هرمزگان بندرعباس دانشگاه هرمزگان بندرعباس: آزادشهر، بلوار افروزشهابي پور، مجتمع آموزشي وپژوهشي بصيرت(گفتگوي تمدنها)

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور
آگهی استخدام, استخدام, استخدام دولتی, استخدامی, تهران, فوق لیسانس, کارشناسی, کارشناسی ارشد, لیسانس