آزمون استخدامی سازمان زندان‌ها برگزار شد
آزمون استخدامی سازمان زندان‌ها در 9 منطقه آموزشی کشور برگزار شد.
به گزارش ايسنا،‌ این آزمون از محل مجوز استخدامی معاونت راهبردی و سرمایه انسانی ریاست جمهوری که مجوز استخدام 3000 نفر را به سازمان زندان‌ها داده بود برگزار شد و قرار است طي اين آزمون 400 نفر از فرزندان شهدا و جانبازان، 1000نفر از نیروهای قراردادی سازمان زندان‌ها و تعداد 1600 نفر از نیروهای قراردادی سایر دستگاه‌ها جذب سازمان زندان‌ها شوند.
بر اساس اعلام سازمان زندان‌ها تعداد 1833 نفر داوطلب استخدام در سازمان زندانها براي شركت در اين آزمون ثبت نام کرده بودند که تعداد 1641 نفر از داوطلبین از نیروهای قراردادی اين سازمان هستند وتعداد 192نفر از سایر دستگاه‌ها جهت استخدام در سازمان زندان‌ها در این آزمون شرکت کرده‌اند.
2300 نفر پذیرفته شدگان نهایی در 5 اردوگاه بزرگ کشور که در سال‌جاری بهره برداری می‌رسد به كار گرفته خواهند شد و 700 نفر هم در زندان‌های 26 استان دیگر به کار گرفته می شوند.
نتیجه آزمون و اسامی قبول شدگان نيز تا دو ماه آینده اعلام می‌شود.