استانداری لرستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود و سایر دستگاههای اجرایی استان طبق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی و از محل مجوز معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون توانمندی‌های عمومی، تخصصی، مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام می‌نماید.

 بازگشت به صفحه  آخرین اخبار استخدامی ادارات دولتی استان لرستان

تذکر مهم :
مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۲ روز پنج شنبه مورخ بیست و پنجم خرداد ماه تمدید شد

لینک ثبت نام استانداری لرستان:

http://lorestan.namnevisi.com

سایت استانداری لرستان:

http://lorestan.namnevisi.com