زمان برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه آزاد بناب در هاله‌ای از ابهام
زمان برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب تغییر یافت.
به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب با اشاره به ورود نیروی انسانی به صورت غیرقانونی در طی 10 سال گذشته به واحد بناب گفت: این امر موجب شده تا اوضاع نیروی انسانی این واحد در شهریور ماه سال‌جاری از نظر نابسامانی و آشفتگی رتبه اول را در بین واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در کل کشور را داشته باشد.
احمد امیری در خصوص اقدامات انجام شده برای ساماندهی به این معضل گفت: منطقه 13 و واحد بناب بر اساس مصوبه شورای اداری و مالی دانشگاه موظف به برگزاری آزمون استخدامی برای جذب 85 نفر نیروی انسانی مورد نیاز واحد شده‌اند.
وی گفت: طبق هماهنگی‌های انجام شده با سازمان مرکزی و منطقه 13 آزمون در دو مرحله و توسط منطقه در تبریز برگزار خواهد شد و مرحله نخست برای جذب نیرو برای 34 پست که 33 مورد کارشناسی و یک پست دیگر کاردانی خواهد بود.
امیری افزود: مطابق بخشنامه تمام متقاضیان شرکت در آزمون که سابقه همکاری با واحد را داشته‌اند، باید تا قبل از آزمون با واحد تسویه حساب کنند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب در خصوص شبهه افکنی‌ها در باره احتمال برگزار نشدن آزمون گفت: آزمون مصوبه شورای اداری و مالی دانشگاه و امری اجتناب‌ناپذیر است و واحد تمام امور مربوط به این واحد را انجام داده و برگزاری آزمون توسط منطقه 13 صورت خواهد گرفت.
وی همچنین درباره تعدادی معدود از نیروهای قراردادی واحد نیز اظهار کرد: قطعاً مجوز شورای اداری و مالی دانشگاه برای تبدیل وضعیت تعدادی از نیروهای شرکتی به قراردادی تنها شامل نیروهایی می‌شود که تا تاریخ 1/4/1387 در دانشگاه مشغول بوده‌اند و در این امر باید سوابق خدمتی و شرایط احراز پست در آن تاریخ لحاظ شده باشد.
موضوع تعدیل 341 نفر نیروی انسانی بدون مجوز دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب که طی چهار مرحله صورت خواهد گرفت، در ماههای اخیر به بحث جنجالی و داغ محافل مختلف این شهرستان تبدیل شده و براساس اظهارات مسئولین واحد قرار بود مرحله اول آزمون 27 بهمن ماه سال‌جاری برگزار شود که ظاهراً به علت اختلاف مسئولان منطقه 13 با مسئولان واحد بناب در خصوص اصرار منطقه مبنی بر بازگشت به کار برخی از نیروهای قراردادی بدون شرکت در آزمون و از طرفی مخالفت مسئولان واحد بناب با این درخواست منطقه باعث شده تا زمان آزمون به نیمه نخست اسفندماه سال‌جاری تغییر یابد. اما باز با این وضع زمان برگزاری آزمون در زمان اعلام شده قطعی به نظر نمی‌رسد.ي كنند.