زمان توزیع کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران

زمان دریافت کارت ورودی به جلسه آزمون از روز شنبه مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ الی پنجشنبه مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۱ می باشد.

گفتنی است داوطلبان عزیز می توانند بر اساس رشته های شغلی مورد نظر به این اداره کل مراجعه نمایند.

شنبه و یکشنبه : رشته راه و ساختمان _ کارشناس حمل و نقل _ ارتباطات و مخابرات

دوشنبه و سه شنبه : رشته حقوق _ کارشناس معماری داخلی _ کارشناس شهرسازی

چهارشنبه و پنجشنبه : رشته مکانیک _ مسؤل خدمات اداری و مالی _ حسابداری

 

بازگشت به صفحه آخرین اخبار استخدامی ادارات دولتی استان مازندران