فراخوان اداره کل آموزش و پژوهش تامین اجتماعی

اداره کل آموزش وپژوهش در راستای انجام وظایف و ماموریت های محوله و بهره برداری هرچه بیشتر از ظرفیت افراد توانمند و علاقه مند به امور آموزشی و پژوهشی دعوت به همکاری می‌نماید :

داوطلبان واجد شرایط می توانند حداکثر تا ۲۰ روز پس از تاریخ انتشار آگهی، فرم رزومه را تکمیل وبه پست الکترونیکی Amozesh.pajohesh@tamin.ir  ارسال نمایند.

بدیهی است پس از بررسی درخواست های واصله، از افراد واجد شرایط جهت انجام مصاحبه و ارزیابی تخصصی دعوت بعمل خواهد آمد.

 دریافت فرم رزومه فراخوان اداره کل آموزش و پژوهش:

http://www.tamin.ir/file/file/7166

استخدام تامین اجتماعی

استخدام تامین اجتماعی