آگهی استخدام بیمارستان آتیه همدان

استان

شهرستان

مرکز

رشته

مدرک

تعداد نیروی مورد نیاز

میزان حقوق و مزایای پرداختی

توضیحات

تلفن

 

 

 

 

 

همدان

 

 

 

 

 

همدان

 

 

 

 

 

آتیه

رادیولوژی

متخصص

۱

 

 

 

 

 

براساس عملکرد طبق مصوبان

 

 

 

 

 

 

۰۸۱۱-۴۲۹۰۲۳۱-۸۲۸۳۱۳۰

گوش و حلق و بینی

متخصص

۱

جراح عمومی

متخصص

۱

داخلی

متخصص

۱

مغز و اعصاب

متخصص

۱

ارولوژی

متخصص

۱

اطفال

کارشناس

۱

 

مهلت تماس: ۹۱/۰۸/۲۵


ثبت رزومه کارجویان