استخدام کارشناس حسابداری در گروه صنعتی 

حقوق و مزایای مکفی

کارشناس مالی-لیسانس حسابداری مسلط به نرم افزار همکاران سیستم و حسابداری فروش و خزانه داری حداقل دو سال سابقه مرتبط

کارشناس مالی-آشنایی کامل به حسابداری انبار و نرم افزار همکاران سیستم حداقل ۴ سال سابقه مرتبط

متقاضیان حتما ساکن تهران باشند.

HRM@Towzin.com

نمابر:۸۸۸۴۶۶۶۲

۹۱/۲/۲۶


ثبت رزومه کارجویان