موسسه مالی سرمایگان تعداد ۱۵ نفر حسابدار بدون سابقه کار با تحصیلات کاردانی و
کارشناسی حسابداری دعوت به همکاری می نماید.
متقاضیان جهت تماس با شماره:۸۸۸۹۱۶۲۹

و ایمیل:hesabdarmaher@gmail.com

تماس حاصل فرمایند.رزومه چیست؟ راهنمای کامل نحوه نگارش رزومه + فایل آماده رزومه کامل به زبان فارسی و انگلیسی
راهنمای کامل نحوه نگارش رزومه